"Medzi nami žijú ľudia, ktorí išli proti prúdu. Svojimi postojmi nám prinavrátili slobodu. S pocitom vďačnosti za dar slobody chceme hovoriť o týchto ľuďoch, odkrývať ich životné príbehy očami mladých ľudí a predstaviť ich verejnosti. Vydajte sa s spolu s nami cestou úcty a vďačnosti."
František Neupauer OZ Nenápadní hrdinovia, ktoré je zriaďovateľom múzea autor výzvy na vznik Múzea zločinov komunizmu

Dievčatá a ženy proti totalitám

Nedávny výskum na britských školách vyzdvihol, aké je dôležité podnietiť v deťoch filozofické otázky: „Čo je dobro, zlo? Prečo by som nemal klamať?“ Ukázalo sa, že žiaci v tejto konfrontácii nenadobudnú len vedomosti z humanitných vied, rapídne sa zlepšia aj v iných predmetoch. Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom už ôsmy rok núti žiakov uvažovať nad filozofickými témami, totalitnou propagandou, slobodou v neslobode. Pýtať sa dejinne i hodnotovo „nenápadných hrdinov“: Prečo boli vyhodení zo škôl, či na úteku za slobodou? Čo im dávalo silu v zápase s totalitou?

Nenápadní hrdinovia 2014, pozvánka na slávnostnú konferenciu

Nenápadní hrdinovia, o.z., Konfederácia politických väzňov Slovenska a Múzeum zločinov a obetí komunizmu v spolupráci s partnermi Vás srdečne pozývajú na slávnostnú študentskú konferenciu, ktorá je zavŕšením VI. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Konferencia sa koná v nedeľu 16. novembra od 10:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Pred podujatím sa od 9.30 hod. premietne film "Ut intelligam corde" o mužovi solidarity - Štefanovi Barnášovi.

Večerná prevádzka múzea v mesiaci AUGUST

_Podvečer v Múzeu o neslobode a nenápadných hrdinoch"znie program múzea v mesiaci AUGUST._ Študenti - dobrovoľníci VŠZaSP sv. Alžbety Vás prevedú **exteriérom i interiérom** (v letnom čase rozšíreného) múzea. Nebude chýbať zážitková forma i možnosť pozrieť si film z daného obdobia (napr. s názvom Zdenka - o obeti komunistického režimu). Sprevádzanie je v **slovenskom i anglickom jazyku**. Vstup **každý utorok, štvrtok, v sobotu a nedeľu** (1. vstup o 19 hod., 2. vstup o 20 hod.). V prípade záujmu aj **individuálny vstup** (po dohode - kontakt: 0902 626 815). Dobrovoľným **vstupným prispejete k prevozu fragmentu (2,5 tony) berlínskeho múru** na Slovensko. Prosíme o šírenie letáčikov - možnosť na stiahnutie [v prílohe](/node/69).

Barbarstvo ducha IV.

Múzeum zločinov a obetí komunizmu, OZ Nenápadní hrdinovia, Fórum kresťanských inštitúcií a i. pripravujú IV. ročník seminára nielen pre učiteľov dejepisu s názvom BARBARSTVO DUCHA. Seminár sa uskutoční v dňoch 29.- 30. novembra 2013 v Španej Doline pri Banskej Bystrici. Bude venovaný predstaveniu nenápadných hrdinov i Sviečkovej manifestácii. Viac informácií: kosikovama@gmail.com, www.november89.eu.

Silvester Krčméry, R.I.P.

Vo veku 89 rokov zomrel v utorok 10. septembra vo večerných hodinách Silvester Krčméry zo Spoločenstva Fatima (SF). Do večnosti odišiel v predvečer 10. výročia poslednej návštevy blahoslaveného Jána Pavla II. na Slovensku v roku 2013.

Stránky