Predseda Nemeckého spolkového snemu na pôde Múzea komunizmu

Snaha občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia o uchovanie odkazu osôb, ktoré trpeli v čase komunistickej totality, neostala nepovšimnutá. Svojou činnosťou zaujali predsedu Nemeckého spolkového snemu Norberta Lammerta. Ten navštívil 21. mája 2013 Múr nenápadných hrdinov na pôde Múzea zločinov a obetí komunizmu. Predseda Lammert si vypočul iniciátora vzniku múzea Františka Neupauera, ktorý mu priblížil miesto, kde sa nachádza spomínaný múr, ako aj osudy disidentov Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla. „Múr nenápadných hrdinov zdobia postavy, ktoré sa strácali, darovali, obetovali, aby nám prinavrátili slobodu,“ povedal vo svojom príhovore František Neupauer. Lammert ocenil aktivity OZ Nenápadní hrdinovia a vyzdvihol dôležitosť pamäti a úcty k hodnotám. Zvlášť ho oslovil výrok „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu,“ ktorý vyslovil Silvester Krčméry pri svojej obhajobe v roku 1954. Okrem predsedu Lammerta sa stretnutia zúčastnili aj veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Axel Hartmann, riaditeľ Nadácie Konrada Adenauera Werner Böhler a predsedníčka akademického senátu Vysokej školy sv. Alžbety Mária Mojzešová. Predseda Lammert svoje slová potvrdil aj zápisom do kroniky a následne navštívil pamätník Sviečkovej manifestácie. Múzeum zločinov a obetí komunizmu má od svojho vzniku 25. marca 2013 za sebou bohatú činnosť v podobe sprevádzania návštevníkov po "tragických miestach pamäti". Nakoľko priestory si vyžiadajú väčšiu rekonštrukciu, múzeum poskytlo putovnú výstavu o Sviečkovej manifestácii, ktorá putuje po Slovensku a je spojená s prednáškami pre študentov i širokú verejnosť (doteraz navštívila mestá: Žilina, Prievidza, Nová Dubnica, Bratislava). Zaujíma je spolupráca na filmovej tvorbe s talianskou televíziou, no rovnako aj so slovenskými dokumentaristami pri natáčaní filmu o blahoslavenej sestre Zdenke Schellingovej, ktorý sa natáčal v interiéroch múzea. Dňa 1. mája si pripomenuli rok smrti od Vladimíra Jukla diskusiou so Štefanom Hríbom a Danielom Bédim. Najbližšie (23. mája o 16. 30 hod.) pripravujeme diskusiu s režisérom filmu Vrahem z povoláni.