Premietanie filmu Vrahom z povolania. Utrpenie sudcu Karla Vaša

Konfederácia politických väzňov Slovenska, Rozhlas a televízia Slovenska a Múzeum zločinov a obetí komunizmu Vás pozývajú na premietanie filmu Vrahom z povolania - utrpenie sudcu Karla Vaša spojené s diskusiou s režisérom tohto filmu Pavlom Palečkom, Milanom Píkom (syn Heliodora Píku, generála armády ČSR, ktorý bol v 50. rokoch procesne zavraždený) a česko-americkým publicistom a právnikom Ottom Ulčom.

Kedy: štvrtok, 23.5. o 16:30 hod.
Kde: Malá komorná sála Slovenského rozhlasu, RTVS, Mýtna 1, Bratislava.